Hành Trình Miền Tây - Châu Đốc - Hà Tiên - Phú Quốc


  • 4.500.000 đ

  • Tình trạng: Tour đang mở
  • Nhà tổ chức: Ban Me Travel
  • Mã tour: BMT-PQ-5D4N
  • Điểm thưởng: 435

Tour có số lượng đặt tối thiểu 25

BUÔN MA THUỘT, CHÂU ĐỐC, PHÚ QUỐC, MIỀN TÂY