Tour Pleiku – Kontum – Măng Đen - Buôn Ma Thuột


  • 2.450.000 đ

  • Tình trạng: Tour đang mở
  • Nhà tổ chức: Ban Me Travel
  • Mã tour: TNX-PLMDBMT-4N3D
  • Điểm thưởng: 245

Tour có số lượng đặt tối thiểu 20

PLEIKU, GIA LAI, MĂNG ĐEN, KON TUM, BUÔN MA THUỘT, TÂY NGUYÊN