Tour Đắk Lắk - Đảo Lý Sơn - Quy Nhơn


  • 2.590.000 đ
  • 2.650.000 đ
  • 20Số lượng khách từ 2.590.000 đ
  • 25Số lượng khách từ 2.490.000 đ
  • 20Số lượng khách từ 2.590.000 đ
  • 25Số lượng khách từ 2.490.000 đ
  • Tình trạng: Tour đang mở
  • Nhà tổ chức: Ban Me Travel
  • Mã tour: BMT-LYSON-2N2D
  • Điểm thưởng: 255

Tour có số lượng đặt tối thiểu 20

BUÔN MA THUỘT, LÝ SƠN, QUẢNG NGÃI, QUY NHƠN